top of page

PANCERZ 3D

Obecnie stosowane osłony kompozytowe wykonywane są w technologii add-on lub stand-alone. Technologia add-on na zwiększeniu poziomu ochrony opancerzenia podstawowego, wykonywanego najczęściej z odpowiedniej blachy pancernej, poprzez zastosowanie osłon dodatkowych w formie paneli płaskich. Technologia stand-alone polega na tym, że opancerzenie projektowane jest w formie zintegrowanej i nie uwzględnia się w nim dodatkowych osłon balistycznych - wymagany poziom ochrony stanowi zintegrowana płaska płyta kompozytowa lub układ płyt.

Nowoczesny produkt opracowany przez firmę CFT Precyzja Sp. z o.o., bazujący na wdrożeniu wyników z pracy własnej B+R polega na wykonaniu specjalnej osłony kompozytowej w technologii stand-alone z tą różnicą, że zamiast wykonywania układu płyt płaskich (Rys.1), osłona będzie zamodelowana i wykonana jako przestrzenny (3D) zintegrowany element zgodnie z poniższym rysunkiem (Rys.2). Integracja oprócz zalet w procesie montażowym i eksploatacyjnym pozwala na uzyskanie mniejszej masy wyrobu o co najmniej ok 5%. Masa wszystkich elementów dedykowanych do pojazdów jest parametrem kluczowym i prace nad jej optymalizacją są najwyższym priorytetem rynkowym.

Osłona będzie spełniała parametr ochronny wg STANAG 4569 na poziomie II. Wykonana będzie z bazy aluminiowej – odlew aluminiowy obrabiany na specjalistycznej maszynie wielozadaniowej (centrum tokarsko frezarskie CNC) a następnie po weryfikacji jakościowej na maszynie CMM poddana zostanie procesom adhezyjnym w celu wytworzenia kompozytu ceramiczno-aramidowego na bazie aluminium. Całość zostanie pokryta ujednolicającą powłoką polimocznikową odporną na warunki środowiskowe oraz udarnościowe.

ODWIEDŹ NAS

INSTAGRAM

Tytuł projektu: Wdrożenie projektu kompozytowej osłony balistycznej dla głowicy obserwacyjnej na podstawie zrealizowanych prac B+R

 

Cel i planowane efekty: Projekt jest wdrożeniem części wyników prac Badawczo Rozwojowych zrealizowanych wcześniej przez spółkę w zakresie komputerowego modelu do numerycznej symulacji, optymalizacji oraz projektowania innowacyjnych kompozytowych systemów ochrony balistycznej.

Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R do działalności firmy czas odpowiedzi i całkowity czas przygotowania do produkcji seryjnej (włączając przygotowanie systemu prototypowego) ulegnie znacznemu zmniejszeniu, przez co należy zakładać wzrost popytu na systemy ochrony opracowywane z wykorzystaniem nowego procesu produkcyjnego o minimum 50% względem dotychczasowego (innowacja procesowa).

Jednocześnie zakupione maszyny pozwolą na automatyzację procesów, które dotychczas były czasochłonne (pomiary i quality assurance) a co za tym idzie zwiększy wydajność produkcyjną firmy.

 

Działanie RPO WM 3.3 Innowacje w MSP

 

Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-i647/21

 

Wartość projektu: 3 850 010,70 PLN

 

Wkład Funduszy UE: 1 722 247,00 PLN

CFT Precyzja Sp. z o.o.

Ul.Polna 6,

05-152 Czosnów

Telefon

22 785-10-57

Email

bottom of page